REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013

 

 

 


Zmiana wielkości czcionki  

A A A

 

kanał RSS otwiera się w nowym oknie

Styl

domyślny

kontrastowy

Tu jesteś: / / /

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu kluczowego pn." Termy Uniejów"- Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej w ramach działania III.5 Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 informuje, iż w dniu 31 marca 2010 r., podpisana została umowa o dofinansowanie na realizację projektu kluczowego pn. „Termy Uniejów” – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno - Rekreacyjna złożonego przez Gminę Uniejów w ramach Osi Priorytetowej III- Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno- Rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 Informacja na temat projektu kluczowego


Więcej informacji na temat projektuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego