Zamknij

Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli


Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli

 

Zadaniem Ośrodków jest prowadzenie doskonalenia zawodowego dla:
- dyrektorów szkół,
- nauczycieli
- pracowników samorządowych zajmujących się edukacją,

 

Formy doskonalenia zawodowego:
- kursy nadające kwalifikacje zawodowe,
- studia podyplomowe we współpracy z wyższymi uczelniami,
- kursy i warsztaty doskonalące (w tym grantowe),
- szkolenia rad pedagogicznych,
- konferencje
- seminaria.


Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli:
Kontakt